Galerie

40 jaar geleden organiseerde ik mijn eerste tentoonstelling in een bouwvallige boerderij in Julianadorp. Daarvoor woonde ik in Engeland, waar ik mijn vak als pottenbakker leerde. Teruggekomen zocht ik ruimte om te werken. Ik vond deze ruimte in een onbewoonbaar verklaarde boerderij. De eerste jaren gaf ik les in mijn pottenbakkerij en later ook als gastdocente op de middelbare school.

De eerste tentoonstelling deed heel wat stof opwaaien , o.a. omdat het de eerste was dat er een podium werd geschapen voor amateurs die zich met verschillende takken van kunst bezig hielden. Over dit initiatief schreef de Libelle toentertijd een stukje.

Ik heb mij daarna, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk gericht op bijzondere tentoonstellingen of bijzondere thema’s die mij vaak werden aangereikt. Met als hoogtepunt de tentoonstelling die ik voor de gemeente Den Helder organiseerde; een tentoonstelling met werken van Paul Citroen en Carel Willink [zie foto]

Ik was 15 jaar lang model van Paul Citroen, daarover heb ik verteld in de documentaire over Paul Citroen: AVRO Documentaire Paul Citroen (minuut 39)

In 1987 nodigde mijn vakgroep mij uit om zitting te nemen in een commissie bij het voormalige Ministerie van WVC.  De commissie werd in het leven geroepen om aansluitend kunstbeleid te maken na het wegvallen van de zg. BKR-regeling.

Sinds augustus 2016 woon ik in Blaricum, waardoor mijn leven een overzichtelijker draai heeft gekregen. Mijn grote galerie en werkplaats heb ik ingeruild voor ruimtes met aanmerkelijk minder oppervlak. Hierdoor kan ik o.a., in tegenstelling tot in mijn vorige galerie, geen grote schilderijen ophangen.

De naam Cézanne heb ik gekozen omdat Cézanne één van mijn lievelingsschilders is en tevens ter nagedachtenis aan mijn overleden Kooikerhond Cézanne.